Plenaire vergadering

(MINIMAAL één WEEK TEVOREN GEVULD)      

                                       VERGADERING SENIORENRAAD
                                                        AGENDA      CONCEPT

                                     Datum:     11 september 2019    
                                     Aanvang:  09.30 – 12.30 uur
                                     Locatie:    C4.10
 

 • Opening
 • Vaststelling agenda 
 • Verslagen
 • Actuele zaken:
  • Terugkoppeling van het gesprek met de wethouders (5 september)
  • “gedoe” rondom open brief over Wassen en strijken
  • Uitgebracht advies “indiceren in tijd”
  • Werkzaamheden in het nieuwe seizoen
  • Nieuwe opzet van de website nu Bert is gestopt
  • Bijeenkomst met ouderenbonden op 20 november
  • “scholingsbijeenkomst” op 13 november
 • Gesprekspunten
 • Wat verder ter tafel komt
 • Rondvraag
 • Sluiting  (12.30 uur)

Onze aandachtsgebieden

Sociale participatie

Sociale participatie

Zorg voor ouderen

Zorg voor ouderen

Woon- en leefomgeving, veiligheid en vervoer

Woon- en leefomgeving, veiligheid en vervoer

Welzijn voor ouderen

Welzijn voor ouderen

Adviezen

Adviezen