Plenaire vergadering

(MINIMAAL één WEEK TEVOREN GEVULD)      

                                       VERGADERING SENIORENRAAD
                                                        AGENDA   

                                     Datum:     13 februari 2019    
                                     Aanvang:  09.30 – 12.30 uur
                                     Locatie:    gemeentehuis Emmen C4.09
 

 • Opening
 • Vaststelling agenda 
 • Verslagen
 • Actuele zaken:
 • Gesprekspunten
  • 10.00 uur : gastgesprek met dhr. Moorman van Domesta over voorzieningswijzer/voorkómen van problemen / Knarrenhof / Energietransitie
  • 11.00 uur:   gastgesprek met dhr. Huttinga over de werkzaamheden binnen de gemeenteraad en hoe we onze adviezen het beste kunnen inbrengen.
  • Afspraken en invulling studiemiddag
 • Wat verder ter tafel komt
 • Rondvraag
 • Sluiting  (12.30 uur)

Onze aandachtsgebieden

Sociale participatie

Sociale participatie

Zorg voor ouderen

Zorg voor ouderen

Woon- en leefomgeving, veiligheid en vervoer

Woon- en leefomgeving, veiligheid en vervoer

Welzijn voor ouderen

Welzijn voor ouderen

Adviezen

Adviezen