Woon- en leefomgeving, veiligheid en vervoer

De gemeente Emmen streeft naar een goede leefbaarheid en (verkeers)veiligheid in woonkernen en dorpen met een goede balans in het gebruik van fiets, openbaar vervoer en auto.

Er is een nieuwe koers gezet met een nieuwe woonvisie, waarbij de groeiverwachting naar beneden is bijgesteld en het beleid hierbij is verschoven van groei naar kwaliteit van leven en wonen.

De positie van ouderen in wijken en dorpen is daarbij veranderd. Steeds meer ouderen willen langer blijven wonen in hun omgeving. Dit vraagt om specifiek beleid met betrekking tot bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid.

Als Seniorenraad richten we ons op het monitoren van de leefbaarheid en verkeersveiligheid en in het meespreken in klankbordgroepen en in gesprekken met de gemeente.

Onze aandachtsgebieden zijn:

Mobiliteit / Vervoer
Wonen

Onze aandachtsgebieden

Sociale participatie

Sociale participatie

Zorg voor ouderen

Zorg voor ouderen

Woon- en leefomgeving, veiligheid en vervoer

Woon- en leefomgeving, veiligheid en vervoer

Welzijn voor ouderen

Welzijn voor ouderen

Adviezen

Adviezen