Zorg voor ouderen

Ouderen dienen zich geborgen te weten en mogen zorg, ondersteuning en bescherming verwachten in kwetsbare perioden.

Als Seniorenraad zien we hierbij met name onze taak gericht op het bevorderen van adequate zorg voor kwetsbare ouderen,
voor draagbare financiële lasten, voor voorzieningen op maat, het voorkomen van een sociaal isolement en het activeren van ouderen.

 

Gemeente Emmen:

Sedert begin 2015 coördineert de gemeente de zorg voor kwetsbare mensen. De gemeente is daarbij o.a. verantwoordelijk voor ondersteuning, dagbesteding, individuele begeleiding, kortdurend verblijf en vervoer (de huidige AWBZ-ondersteuning).

Gelijktijdig hierbij is in 2015 ook de Participatiewet ingegaan. Deze wet vervangt de Wet werk en bijstand, de Wsw en een deel van de Wajong.

Was tot voor kort het zorgloket de aangewezen plaats waar u terecht kon een hulpvraag, sedert 2017 is dat de Toegang geworden. Daar kunt u terecht voor Schoonmaakondersteuning, Begeleiding en Beschermd Wonen.

Als Seniorenraadmonitoren wij de taken van de gemeente i.r.t. al deze aandachtsgebieden.

Meer algemene informatie voor mensen die op zoek zijn naar regelhulp is ook te vinden op het digitale webportaal van de gemeente Emmen.

 

Onze aandachtsgebieden

Sociale participatie

Sociale participatie

Zorg voor ouderen

Zorg voor ouderen

Woon- en leefomgeving, veiligheid en vervoer

Woon- en leefomgeving, veiligheid en vervoer

Welzijn voor ouderen

Welzijn voor ouderen

Adviezen

Adviezen