Activiteiten

Ons jaarplan

Meedoen naar vermogen:
De Seniorenraad Emmen wil graag meedoen naar vermogen, met meer kansen en mogeljkheden voor de burger. Deze intentie hebben wij verwerkt in ons jaarplan, waarin we aandacht besteden aan de actuele thema’s binnen de gemeente Emmen , zoals:
  • sociale participatie / maatschappelijke betrokkenheid / meedoen met elkaar
  • zorg voor ouderen (met aandacht voor hulpbehoevende ouderen en mantelzorger)
  • aandacht voor de woon- en leefomgeving en veiligheid
  • welzijn van ouderen (met aandacht voor samenleving en ontspanning)
Daarnaast willen we ook zoeken naar uitwisseling/afstemming van informatie met andere partners, zoals adviesorganen, ouderenbonden, corporaties en burgers.
Onze prioriteiten zijn daarbij gericht op:
  • zoeken van partners in samenwerking
  • bevorderen uitstraling naar de samenleving en gemeente
  • uitdragen/motiveren van gemaakte keuzes.

Onze aandachtsgebieden zijn daarbij gericht op

Onze aandachtsgebieden

Sociale participatie

Sociale participatie

Zorg voor ouderen

Zorg voor ouderen

Woon- en leefomgeving, veiligheid en vervoer

Woon- en leefomgeving, veiligheid en vervoer

Welzijn voor ouderen

Welzijn voor ouderen

Adviezen

Adviezen