Archief

Adviesraden

Geplaatst op: augustus 2, 2018 door Bert van der Toorn

De gemeente Emmen kent naast de Seniorenraad nog vier onafhankelijke adviesraden, elk met een eigen taakstelling, te weten:

Onderlinge samenwerking:
Tussen de adviesraden is een groeiende onderlinge openheid, wederzijde informatieverstrekking en zo mogelijk ook afstemming gaande, zonder daarbij de eigen identiteit van de adviesraden uit het oog te verliezen.

Het hoofddomein van elke raad is immers in principe duidelijk. Het wordt al aangegeven door de naamgeving van de betreffende raad.

  • Ofwel de adviesraad is gebaseerd op een wettelijke verplichting van de gemeente om “cliënten” van wetgeving inspraak te bieden en richt zich dan in hoofdzaak op het beleid van de gemeente met betrekking tot de uitvoering van de betreffende wet.
  • Ofwel de adviesraad richt zich op de belangenbehartiging bij de gemeente voor specifieke doelgroepen.
  • In beide gevallen wordt de taakstelling van elke raad aangegeven in een gemeentelijke verordening.
  • Daarbij is uitdrukkelijk aangegeven dat elke erkende adviesraad het recht heeft tot het uitbrengen van gevraagd en ongevraagd advies over de zaken die de raad aanbelangt en de gemeente de plicht heeft om de uitgebrachte adviezen te betrekken bij het te voeren beleid.