Archief

Gekleurd Grijs – Historie 2014

Geplaatst op: januari 2, 2014 door Bert van der Toorn

GESCHIEDENIS:
Op 16-10-2013 startte Gekleurd Grijs in de bibliotheek van Emmen: lees meer….
In de periode vanaf oktober 2013 tot heden is Gekleurd Grijs diverse keren bij elkaar gekomen. Hier een korte samenvatting van deze bijeenkomsten:

Op 16 januari 2014 is een kerngroepje bij elkaar geweest in het gebouw CQ om zich te buigen over het verbeteren van vraag / aanbod gerichte informatie. Namens de SRE hebben Bert van der Toorn en Max Laning deel genomen aan dit gesprek. Kern van de discussie richtte zich op de volgende aspecten: Wat willen de vrager – Wie zijn de aanbieders – Wat is het aanbod – Hoe coördineren we randvoorwaarden zoals PR / financiën / commumnicatie . Doel is gericht op presentatie van aanbod voor najaarsactiviteiten Gekleurd Grijs. Lees meer….

Op 19 februari 2014 heeft een kerngroepje zich gebogen over het verbeteren van vraag / aanbod gerichte informatie. Namens de SRE heeft Max Laning hieraan deelgenomen. Er wordt een checklist gemaakt van aanbieders en vragers. Demografische gegevens van de Gemeente Emmen zijn beschikbaar om de juiste doelgroep te benaderen. Er zal een concept manifest van cultuuruitingen binnen de gemeente worden opgesteld en besproken op 26/03. Voor het hele verslag lees meer….

Op 26 maart 2014 was er in CQ een bijeenkomst, waarbij een manifest is besproken dat door de kerngroep GG Emmen is opgesteld en een impuls moet gegeven aan een lokaal servicenetwerk. Het is een appèl tot bewustwording om senioren in aanraking te brengen met kunst en cultuur. Voor het verslag lees meer…. Voor het manifest Lees meer….

Op 22 april 2014 is over het 1e concept manifest gepraat in termen van mogelijke taken “servicenetwerk GG Emmen. Dit concept zal nog worden bewerkt en op de volgende vergadering verder worden besproken. De benaming manifest dient te worden aangepast. E.e.a. zal aan de orde komen op de volgende vergadering. Lees verslag….

Op 26 juni 2014 hield de kerngroep een nieuwe bijeenkomst. Belangrijkste agendapunt was om te komen tot een handvest voor de oprichting van één lokaal Emmens servicenetwerk om de deelname aan kunst en cultuur voor en door senioren te bevorderen. Door de kerngroepleden is de afgelopen maanden hard gewerkt aan de tot stand koming van een handvest voor Senioren en Kunst en Cultuur in Emmen. Een concept handvest is klaar en aan de hand daarvan werden kritische vragen gesteld over dit handvest en wat we ermee beogen te bereiken. Uiteindelijk vond de kerngroep zich in het aanbieden van dit handvest aan een nog op te richten servicenet van Vragers en Aanbieders.

Op 29 september 2014 was een 1e bijenkomst met de netwerkgroep Gekleurd Grijs. Voor verslag: klik hier….