Archief

Filter
wissen

Adviezen 2017

Geplaatst op: september 10, 2017 door admin

Omschrijving advies
Advies Beschut werk binnen de Participatiewet
Advies geactualiseerd Woonvisie 2017-2022.
Advies aanbestedingsprocedure Publiek Vervoer
Advies tegemoetkoming Minima met zorgkosten
Advies op Integrale parkeervisie gem. Emmen
Advies aanpak Eenzaamheid
Advies aan alle politieke partijen ivm raadsverkiezing 2018
Advies op Beleidsplan Schulddienstverlening Emmen
Advies op nota

Lees meer

Vergaderverslagen‎ 2017

Geplaatst op: augustus 13, 2017 door Bert van der Toorn

2017
13-12-2017
08-11-2017
11-10-2017
13-09-2017
14-06-2017
10-05-2017   (overleg weth. Otter)
12-04-2017   (overleg weth. Bos)
08-03-2017   (overleg weth. Wilms)
08-02-2017   (overleg ZOF Damhoff)
11-01-2017

Lees meer

Adviezen 2016

Geplaatst op: september 10, 2016 door admin

Omschrijving advies
Advies op concept beleidsplan Samen Verder
Privacy protocol sociale domein
Advies NS automaat Emmen-Zuid
Advies uitvoeringsvarianten Leerwerkstructuur ZO Drenthe
Aanvullend advies bezwarenprocedure wmo
Advies tegemoetkoming parkeerbeleid centrum Emmen.
Advies i.z. verordening Wmo
Advies i.z. aanpassingen beleidsregels Wmo
Pré advies op concept kadernota sportief bewegen

Lees meer