Armoede

Armoedebeleid gemeente Emmen
De gemeente Emmen ontwikkelt een armoedebeleid, dat is gekoppeld aan de nota Armoedebeleid 2015-2018 . Aan de totstandkoming hiervan heeft de Seniorenraad meegewerkt en advies uitgebracht aan het college.
Klik hier….

Interkerkelijk diaconaal samenwerkingsverband Dabar en gemeente Emmen
In Emmen is er een Interkerkelijk Diaconaal Samenwerkingsverband van de kerken met de gemeente Emmen, opgericht in 2007. Voor meer informatie zie website Dabar