Archief

Filter
wissen

Adviezen 2016

Geplaatst op: september 10, 2016 door admin

Omschrijving advies
Advies op concept beleidsplan Samen Verder
Privacy protocol sociale domein
Advies NS automaat Emmen-Zuid
Advies uitvoeringsvarianten Leerwerkstructuur ZO Drenthe
Aanvullend advies bezwarenprocedure wmo
Advies tegemoetkoming parkeerbeleid centrum Emmen.
Advies i.z. verordening Wmo
Advies i.z. aanpassingen beleidsregels Wmo
Pré advies op concept kadernota sportief bewegen

Lees meer

Adviezen 2015

Geplaatst op: september 10, 2015 door admin

Omschrijving advies
Advies i.z.herbesteding HH gelden
Advies i.z. levensloopbestendige woningen
Deeladvies kenmerken Wmo taken/ ZRM
Advies Beleidsregels Wmo 2016
Advies nav enquête levensloopbest.wonen
Datum indienen SRE
22-03-2015
15-05-2015
23-04-2015
11-11-2015
10-12-2015

Lees meer

Adviezen 2014

Geplaatst op: september 10, 2014 door admin

Omschrijving advies
Advies beleidskaders voor de Drie D’s
Kadernota Vitaal Platteland
Advies ouderenombudsman
Advies Wmo-beleidsplan 2015-2016
Advies Wmo-verordening 2015
Advies Armoedebeleid 2015-2016
Advies Communicatieplan Wmo (Open brief)
Advies procedure bezwaar Wmo-beschikking
Datum indienen SRE
Uitgebracht
Géén advies gevraagd
14-05-2014
05-06-2014
20-08-2014

Lees meer