College / ambtelijke organisatie

Bestuursakkoord en portefeuilleverdeling:

In het voorjaar 2018 is er een nieuw bestuursakkoord 2018-2022 tot stand gekomen en door een nieuwe gemeenteraad vastgesteld. Het bestuursakkoord en de portefeuilleverdeling zien er hierbij als volgt uit: lees meer…

 

M.b.t. de andere wethouders vindt overleg in beginsel naar behoefte plaats.

Met de gemeentesecretaris vindt naar behoefte overleg plaats over werkwijze, afstemming en communicatie met de ambtelijke organisatie.

(Periodiek) overleg wethouders:

Met de wethouder voor o.a. Maatschappelijke Ondersteuning (Dhr. Guido Rink) vindt dit overleg in beginsel 2 x per jaar plaats.

 

Met de wethouder voor o.a. Welzijn en Maatschappelijke Opvang en Cultuur (Dhr. Robert Korte) vindt dit overleg in beginsel 2 x per jaar plaats.

 

Met de wethouder voor o.a. Bouwen, Wonen, Ontwikkeling oude dierentuin (Dhr. Jisse Otter) vindt eveneens in beginsel 2 x per jaar een overleg plaats.