De Toegang

Vanaf 1 januari 2015 is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning(WMO) ondergebracht bij de gemeenten. De wet is erop gericht om mensen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. Schoonmaakondersteuning, begeleid wonen, dagbesteding en nog veel meer zaken dragen hieraan bij.
Was tot voor kort het zorgloket de aangewezen plaats waar u terecht kon een hulpvraag, m.i.v. 2017 is dat de Toegang geworden. Deze stichting is er voor hulp en ondersteuning als u een Wmo voorziening nodig hebt. In de gemeente Emmen zijn er zes toegangsteams, verdeeld over zes gebieden.

 

Het Toegangsteam gaat met u in gesprek, hetzij bij u thuis of anders wordt u uitgenodigd  op een locatie bij u in de buurt. Bij dit gesprek mag u iemand meenemen van familie of wie dan ook. Hebt u niemand die daarbij aanwezig kan zijn, maar u zou dit wel graag willen, dan is er de organisatie MEE Drenthe die gratis met u meegaat en uw belangen behartigt.
 

Belangrijke links:

www.detoegangemmen.nl

 

Een Toegangsteam bespreekt vervolgens samen met u wat er nodig is in uw situatie. Zij maakt hiervan een rapport op en bespreekt met u waarmee u het beste geholpen kunt worden. Vervolgens stelt de hoofdaanbiederper gebied samen met u een behandelplan op. In elk gebied is één hoofdaanbieder verantwoordelijk voor de uitvoering van zowel de schoonmaakondersteuning als de begeleiding. De hoofdaanbieder werkt samen met verschillende partijen om u de juiste hulp te bieden. Daarna geeft de gemeenteeen beschikking af.

Het kan ook voorkomen dat u én huishoudelijke hulp én verpleeghulp nodig hebt. In die gevallen wordt vanuit de Wmo de huishoudelijke hulp geregeld en vanuit de Zorgverzekering de (wijk)verpleegkundige. Dat is nu ook al het geval en dat blijft zo!