Gemeente Emmen

Teneinde onze corebusiness (gevraagd en ongevraagd advies geven) zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren heeft de Seniorenraad aangegeven vroegtijdig betrokken te willen geraken bij activiteiten van ouderen die in relatie staan tot het gemeentelijke beleid.

Zo wordt regelmatig overleg gepleegd met wethouders en ook met fracties wisselen wij regelmatig informatie uit over relevante zaken.

Daarnaast laten wij ons ook graag informeren over activiteiten die in relatie staan tot het gebiedsgericht werken, zoals o.a. wijkraden / EOP’s in relatie tot het gemeentelijke beleid of gaan op werkbezoek.

Voor een overzicht van onze overlegpartners: Klik hier….