Leestafel

 

22-05-2019 – Maatwerk bij de Wmo verwordt tot willekeur

15-05-2019 – Kbo-pcob nieuwsbrief 17-05-2019

15-05-2019 – SCP zorgen voor thuiswonende ouderen

15-05-2019 – Zorgen over thuis wonende ouderen- Soc.vraagstukken

15-05-2019 – Zorgen over thuiswonende ouderen – samenvatting

15-05-2019 – Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe – provincie Drenthe

15-05-2019 – Ouderen maken amper gebruik van betaalapp

 

10-05-2019 – Laat de rijken de klimaatcrisis betalen

10-05-2019 – Gewoon luisteren naar de verlangens van ouderen

10-05-2019 – Het grote taboe voor moslims op het verzorgingstehuis

10-05-2019 – NL als plutocratie vertegenwoordiging van inkomensgroepen

10-05-2019 – Zorgen over thuis wonende ouderen

08-05-2019 – Nieuwe editie Drenthe dichtbij – mei 2019

 

02-05-2019 – Waarom zorg in NL niet meer tot beste hoort

29-04-2019 – Twents veiligheidsproject krijgt mogelijk landelijk vervolg

26-04-2019 – Jaarverslag 2018 Zorgbelang Drenthe

25-04-2019 – Start pilot logeerzorg om mantelzorgers te ontlasten

16-04-2019 – KBO/PCOB verenigingsnieuws – nieuwsbrief april 2019

12-04-2019 – Nieuwsbrief Rensenpark april 2019

11-04-2019 – Info over preventiebijeenkomst brandveiligheid op 24/04-2019

04-05-2019 – Verslag preventiebijeenkomst brandveiligheid op 24/04-2019

 

10-04-2019 – Nieuwe editie Drenthe dichtbij – maart 2019..

10-04-2019 – Op de barricaden voor ouderen – (Tubantia)

10-04-2019 – Wie kan er mee de toekomst in – Kim Putters Dir. SCP

10-04-2019 – Brief G40 aan Min.President over Klimaatakkoord

10-04-2019 – Kijk op de keten – Trendbureau Drenthe

10-04-2019 – NL is onvriendelijk voor rolstoel

10-04-2019 – Manifest op kwaliteit van leven

10-04-2019 – Nieuwsbrief Raad van Kerken – maart 2019

 

30-03-2019 – Anders Oud – Regiotafel Drenthe

29-03-2019 – Teleurstelling bij Bibliotheek en Kunstbeweging over financiën

20-03-2019 – Brief van de Cocon met sluiting bedreigd

 

10-03-2019 – Onderzoeksrapport Kijk op de keten ouderenzorg in Drenthe

10-03-2019 – Kamerbrief over voortgang programma Langer thuis

10-03-2019 – Advies Campagne Herwaardering Ouderen door Raad van Ouderen

07-03-2019 – Den Haag krijgt grip op Wmo uitgaven

06-03-2019 – Zorgen om mantelzorger

06-03-2019 – We moeten bij de zorg terug naar ons gezond verstand (Min. Hugo de Jonge)

06-03-2019 – Manifest VN verdrag voor mensen met verstandelijke beperking

01-03-2019 – Verkiezingsdebat Drenthe – DNK op 06 maart a.s.

26-02-2019 – Kenniscafé over WATER op 13 maart. Voor deelname opgeven!

26-02-2019 – Initiatiefplan De aanloop

26-02-2019 – De drie musketiers van waardig ouder worden

21-02-2019 – Drenthe dichtbij – Provincie Drenthe febr. 2019

20-02-2019 – Uitkomsten kernteam Zorg voor de regio – Prov. Drenthe

20-02-2019 – Toegankelijkheidsparagraaf fysieke bereikbaarheid aangenomen door Prov. Drenthe

20-02-2019 – Uitvoering motie M201 8-25 Toegankelijk Drenthe – Prov. Drenthe

19-02-2019 – Eigen bijdrage Wmo leidt tot verwarring

 

11-02-2019 – Ziekenhuis Emmen spoedhulp, Hoogeveen en Stadskanaal planbare hulp

11-02-2019 – Zie ook website: Zorg voor de regio

09-02-2019 – Taakverdeling college B&W gemeente Emmen 09-02-2019

09-02-2019 – Beschermingsbewind – krokodillentranen van het gemeentebestuur

09-02-2019 – Raadsvoorstel Hoogeveen i.z. invoering Verzilverlening

09-02-2019 – Bonus van 50 Euro voorkomt geen lege bedden bij Treant

05-02-2019 – Schaamte maakt vicieuze cirkel van armoede en schulden

04-02-2019 – Gemeenten houden hart vast voor Wmo-uitgaven

30-01-2019 – Kenniscafé: Ethiek in de digitale wereld op 13/02-19.30 uur

29-01-2019 – Atlas voor gemeenten 2019: 22 mei 2019

28-01-2019 – Wonen met zorg te duur voor de kleine portemonnee

25-01-2019 – Matelzorger zwaar belast

25-01-2019 – Misschien is dementie te redden

22-01-2019 – Steeds meer 55 plussers hebben te maken met langdurige werkloosheid.

21-01-2019 – Herziene kopie brief zorginstellingen over ontbreken vergoeding voor (rolstoel)vervoer

21-01-2019 – Bijeenkomst met verdieping over betekenis van kunst voor senioren

18-01-2019 – Senioren zijn op zondag actiever dan jongeren

 

09-01-2019 – Abonneren op nieuwsbrief Kbo/Pcob

09-01-2019 – Er blijven geen mantelzorgers meer over

09-01-2019 – Inwoners noordelijke provincies maken het vaakst gebruik van PGB

09-01-2019 – Toezicht op Publiek Vervoer

 

08-01-2019 – Kopie brief zorginstellingen over ontbreken vergoeding voor (rolstoel)vervoer

08-01-2019 – Krasse knarren kunnen kraken

07/01-2019 – Clare Bijdevaate zoekt aansluiting bij SRE 

28/12-2018: Deelname Zorgbelang Drenthe aan Kl.gr.Publiek Vervoer

28/12-2018: Ruggesteuntje Kbo/Pcob nr. 42-dec.2018

18/12-2018: Nieuwsbrief Sociale Alliantie

18/12-2018: Nieuwsbrief NIBUD dec. 2018

18/12-2018:  Samenwerking in de zorg

18/12-2018: Minder concurrentie in de zorg

18/12-2018: Uitnodiging gemeenteraad voor expertmeeting  Huish. Zorg 30/01-2019