Leestafel

09-01-2019 – Abonneren op nieuwsbrief Kbo/Pcob

09-01-2019 – Er blijven geen mantelzorgers meer over

09-01-2019 – Inwoners noordelijke provincies maken het vaakst gebruik van PGB

09-01-2019 – Toezicht op Publiek Vervoer

 

08-01-2019 – Kopie brief zorginstellingen over ontbreken vergoeding voor (rolstoel)vervoer

08-01-2019 – Krasse knarren kunnen kraken

07/01-2019 – Clare Bijdevaate zoekt aansluiting bij SRE 

28/12-2018: Deelname Zorgbelang Drenthe aan Kl.gr.Publiek Vervoer

28/12-2018: Ruggesteuntje Kbo/Pcob nr. 42-dec.2018

18/12-2018: Nieuwsbrief Sociale Alliantie

18/12-2018: Nieuwsbrief NIBUD dec. 2018

18/12-2018:  Samenwerking in de zorg

18/12-2018: Minder concurrentie in de zorg

18/12-2018: Uitnodiging gemeenteraad voor expertmeeting  Huish. Zorg 30/01-2019