Mobiliteit / Vervoer

Gemeentelijk Beleid: 

GVVP:
Het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) is in dec. 2013 door de gemeenteraad van Emmen vastgesteld.

Het plan bestaat uit maatregelen, projecten en acties gericht op een betere verkeersveiligheid en op het aanbrengen van een balans in het gebruik van fiets, openbaar vervoer en auto. Lees meer…

Meer gemeentelijke informatie over verkeer en  vervoer:  Lees meer….

Publiek Vervoer:
 
M.i.v. 9 april 2018  is het Publiek Vervoer in Groningen en Drenthe van start gegaan. Het vervoer is gezamenlijk door alle gemeenten en de twee provincies aanbesteed. Daarvoor is een nieuwe organisatie opgericht met de naam Publiek Vervoer. Het gaat om Wmo-vervoer, leerlingenvervoer, participatievervoer, de Hubtaxi en de ondersteuning van buurtbussen en lokaal vervoer (zogenaamd kleinchalig openbaar vervoer).
 
Situatie voor de gemeente Emmen:
  • Tot nu toe verzorgde DVG-Dorenbos het doelgroepenvervoer in de gemeente Emmen. Dit blijft zo. Er gaan wel wat dingen veranderen. Gebruikers van het doelgroepenvervoer, krijgen een nieuwe pas toegestuurd. Ook zal er vanaf 9 april een logo van Publiek Vervoer op de taxi(busjes) staan.
  • Wmo-vervoer:
    De oude Wmo-pas is vanaf 9 april niet meer geldig. Wmo-pashouders kunnen vanaf 9 april een rit bestellen via een ander telefoonnummer: 0800- 8294235. Eind maart krijgen alle gebruikers van de Wmo-pas een informatiepakket toegestuurd. Hierin staan alle veranderingen duidelijk aangegeven.
  • Hub taxi:
    Inwoners van Groningen en Drenthe kunnen, als er geen bus- of treinverbinding in de directe omgeving aanwezig is, gebruik maken van de hubtaxi. Lees meer….
  • Meer informatie is te vinden op de site van Publiek Vervoer
  • De Seniorenraad is vertegenwoordigd in de Klankbordgroep Publiek Vervoer.