Netwerkgroep Gekleurd grijs

Wat is Gekleurd Grijs Emmen:

Mensen leven langer en wonen langer op zichzelf. Het belang van het hebben van sociale contacten neemt toe. Cultuurparticipatie door senioren blijkt hierbij een belangrijk positief effect te hebben op het welzijn en de fysieke en psychische gesteldheid van ouderen.

Zes Emmense dorpen benaderen het hoge gemeentelijke gemiddelde van ca. 28% van de doelgroep senioren. Met dit voor ogen wil de gemeente Emmen dat cultuurparticipatie – naast het algemene cultuuraanbod – ook veel meer wordt versterkt binnen de doelgroep senioren. Wat is er, voor wie is er wat en voldoet het aanbod aan een behoefte voor welke categorie senioren en is de communicatie/informatie hierover voldoende.

Op initiatief van de gemeente Emmen is in 2013 gestart met een onderzoek naar het vergroten en verbeteren van deze betrokkenheid. In 2014 is de rode loper uitgelegd en is het ‘Handvest Gekleurd Grijs’ tijdens een feestelijke bijeenkomst op 8/10-2014 in woon- en zorgcentrum Holdert aangeboden aan de cultuurwethouder. Een nieuw geformeerde servicenetwerkgroep Gekleurd Grijs heeft vervolgens de opdracht gekregen voor de langere termijn een visie te ontwikkeling op het thema Cultuurparticipatie voor en door senioren in de gemeente Emmen.


Op 25-02-2016 was er een verdiepingssymposium in de Grote Kerk over Kleurrijk Vergrijzen, speciaal bedoeld voor allen die cultuurparticipatie door en voor senioren als een kansrijke uitdaging zien. Inhoudelijk waren er presentaties van het lokale netwerk, het evaluatieonderzoek, Kunst en Cultuur Drenthe en het Landelijk Expertise Centrum voor Kunst. Voor verslag klik hier….

Op 21 september 2016 heeft de netwerkgroep haar opdracht afgerond met het aanbieden van een adviesnota van het netwerk Gekleurd Grijs aan het college,  die moet leiden tot een aanscherping van het cultuurparticipatiebeleid voor senioren in de nieuwe cultuurnota van de gemeente vanaf 2017.

Voorjaar en zomer 2017: Een adhoc werkgroep (bestaande uit gemeente-KCD-Sedna-Treant-Netwerkgroep GG) is vervolgens aan de slag gegaan om een aantal nieuwe projecten voor 2017 van de grond te krijgen en Emmen een AFCC (Age Friendly Cultural City) status te laten bereiken. Voor meer informatie zie ook….

Emmense cultuurnota ‘Van goede grond’ :

In december 2017 is de cultuurnota ‘Van goede grond” voor 2018-2021 door de gemeenteraad vastgesteld.