Vacatures

ER ZIJN VACATURES:
De Seniorenraad Emmen (SRE) is een erkend overlegpartner van de gemeente Emmen, die zich richt op het welbevinden van senioren en dit bevordert dit door de positie van bepaalde groepen van senioren permanent onder de aandacht te brengen van het gemeentelijk bestuur.Zij doet dit op onafhankelijke basis naar de gemeente Emmen, door gevraagd en ongevraagd van advies te dienen over alle beleidsaangelegenheden die de senioren raken.
De raad bestaat uit 11 enthousiaste en gemotiveerde vrijwilligers, die zijn aangesteld door het college van Burgemeester & Wethouders van Emmen. Voor meer informatie over de samenstelling van de raad klik hier….
In verband met de samenstelling van de ledenraad, nodigen wij ook nadrukkelijk vrouwelijke geïnteresseerden uit te reageren op deze oproep.

DE SELECTIEPROCEDURE IS ALS VOLGT:
Uit de selectie wordt een geschikte kandidaat door de Seniorenraad geselecteerd en voorgedragen aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Emmen, waarna aanstelling door het college plaats vindt.

NADERE BIJZONDERHEDEN OVER HET FUNCTIEPROFIEL ZIJN HIERONDER TE VINDEN:

Nieuwe leden (m/v)

Klik hier…