Oud(er) worden

Heel nieuw zorgmodel
SamenOud is een nieuw zorgmodel, dat alle vormen van ouderenzorg samenbrengt: wonen, welzijn en zorg.

Het bestaat uit twee delen:

  1. In kaart brengen van de huidige situatie
  2. Hulp en begeleiding bieden door het Ouderenzorg Team

Ouderenzorg Team
In deze nieuwe zorgvorm wordt de zorg en begeleiding van ouderen georganiseerd door een Ouderenzorg Team. Het Ouderenzorg Team bestaat uit een huisarts, een specialist ouderengeneeskunde, een wijkverpleegkundige en een ouderenadviseur.

Uitgangspunten
Sedert september 2014 nemen in Z.O. Drenthe ouderen deel aan een nieuw zorgmodel voor 75+, genaamd SamenOud. Dit zorgmodel realiseert samenhangende zorg en begeleiding, met als doel ouderen zo lang en zo prettig mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Inmiddels groeit het aantal deelnemende huisartsen in deze regio gestaag (er doen inmiddels 21 huisartsenpraktijken mee) , waarbij ook het aantal deelnemers is verhoogd naar 2700.

De uitgangspunten die hierbij centraal staan zijn:

  • De oudere staat zelf centraal
  • Voorkomen dat ouderen kwetsbaarder worden en complexe, dure hulp nodig hebben
  • Zorg en begeleiding beter afstemmen op wat ouderen nodig hebben
  • Samenhangende zorg en begeleiding bieden
  • Knelpunten in de organisatie oplossen.

Ook in 2018/2019 zal dit project verder worden voortgezet met ondersteuning van steeds meer huisartenposten in de gemeente Emmen.

Voor meer informatie: Zie de website van SamenOud