Overleg met ouderenbonden

 

Samenwerking met ouderenbonden:
In de gemeente Emmen zijn afdelingen van ouderenbonden vertegenwoordigd. Het belang van een goede samenwerking en afstemming met deze ouderenbonden vindt de Seniorenraad van evident belang. Daarom wordt waar nodig overleg gepleegd en vindt informatie uitwisseling plaats.

Tot medio 2016 werd ook in de samenstelling van de Seniorenraad rekening gehouden met vertegenwoordigers vanuit de ouderenbonden, op basis van een vastgesteld quotum. Door aanpassingen in de structuur van de ouderenbonden is dit medio 2016 losgelaten en worden de leden thans op persoonlijke titel benoemd. Wel worden bij vacatures ook de ouderenbonden betrokken bij het doen van aanbevelen van kandidaten.


2019:

VERGADERINGEN met de Ouderenbonden in 2019:

  • Najaarsoverleg:      20 november 2019  09.30 – 13.30 uur C4.08/4.09 incl. lunch

Voorjaarsoverleg 2019:
Op 01/05-2019 vond het voorjaarsoverleg met de ouderenbonden plaats. Hierbij hield Jan van Loenen – Bestuurder/Directeur Zorgbelang Drenthe een inleiding over “Gezondheidszorg op maat”.  Voor meer informatie: lees verder….

 

2018:

Vergadering met de Ouderenbonden dd. 21 nov. 2018:

Vergadering met de Ouderenbonden dd. 18 april 2018: