Overleg met ouderenbonden

Samenwerking met ouderenbonden:
In de gemeente Emmen zijn afdelingen van ouderenbonden vertegenwoordigd. Het belang van een goede samenwerking en afstemming met deze ouderenbonden vindt de Seniorenraad van evident belang. Daarom wordt waar nodig overleg gepleegd en vindt informatie uitwisseling plaats.

Tot medio 2016 werd ook in de samenstelling van de Seniorenraad rekening gehouden met vertegenwoordigers vanuit de ouderenbonden, op basis van een vastgesteld quotum. Door aanpassingen in de structuur van de ouderenbonden is dit medio 2016 losgelaten en worden de leden thans op persoonlijke titel benoemd. Wel worden bij vacatures ook de ouderenbonden betrokken bij het doen van aanbevelen van kandidaten.


VERGADERINGEN met de Ouderenbonden in 2019:

  • Voorjaarsoverleg:  17 april 2019             09.30 – 13.30 uur C4.08/4.09  incl. lunch
  • Najaarsoverleg:      20 november 2019  09.30 – 13.30 uur C4.08/4.09 incl. lunch

 

Vergadering met de Ouderenbonden dd. 21 nov. 2018:

Vergadering met de Ouderenbonden dd. 18 april 2018: