Privacy protocol sociale domein

Verzoek om advies  (23-02-2016):

Concept Privacy protocol netwerken sociale domein:
Door de gemeente (Gerhard Groen) werd ons verzocht advies uit te brengen over conceptvoorstel “privacy protocol in het sociale domein”. Met name werd hierbij aandacht gevraagd voor de voorgestelde richting van leertuin privacy, privacy protocol en juridische visie bij netwerken in het sociale domein in Emmen en dan met name de Wmo en de Jeugdzorg! Advies moet worden gedaan vóór 25 maart 2016 (= vóór Pasen!).

In DB van 23-02-2016 aan de orde geweest. Wesel Loonstra / Jan de Bruin / Okko Prins hebben advies voorbereiden. In verg. SRE van 09/03-2015 aan de orde geweest, waarna op 10/03 verzending naar Gerhard Groen en i.a.a. andere 4 adviesraden.

Voor meer informatie: