Resultaten studiemiddag 13-02-2013

Op woensdag 13 februari 2013 organiseerde de Seniorenraad Emmen een studiemiddag, gericht op kansen, mogelijkheden en dilemma’s voor adviesraden bij bestuurlijke vernieuwing.

Het werd een zoektocht naar vitaliteit en dynamiek, naar creativiteit in denken, naar verandering in spelregels, naar kansen en mogelijkheden, maar ook met het benoemen van valkuilen en beperkingen voor alle betrokkenen.

Dit alles in relatie tot een initiatief van de gemeente Emmen om de burger meer te betrekken bij sociale vernieuwing. Onder het motto ‘Meer van de samenleving, een andere overheid’ wil de gemeente gaan starten met een 7-tal innovatie-experimenten, gericht op bestuurlijke vernieuwing.

Deze studiemiddag, gehouden in hotel Emmen te Nieuw Amsterdam en bijgewoond door ruim 80 deelnemers, bevatte een interessant programma met een 4-tal inleiders die een visie gaven over bestuurlijke vernieuwing en de gevolgen/uitdagingen daarvoor voor o.a. adviesraden.

Aansluitend konden de aanwezigen aan de slag en zich buigen over valkuilen en uitdagingen die hierbij om de hoek kunnen komen kijken. Aan het eind vatte burgemeester Bijl de resultaten gevat samen en sloot de voorzitter van de Seniorenraad Emmen de middag af.

Inmiddels zijn de resultaten van deze middag verwerkt in een groot aantal aandachtspunten, waarmee de Seniorenraad aan de slag wil gaan en wil betrekken in het jaarplan 2013/2014.

Het resultaat van de studiemiddag is in de vorm van een nieuwsbrief gezonden naar alle deelnemers, incl. het college.