Schulddienstverlening

1 juli 2012 in werking treding Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Uitgangspunt is dat gemeente beleid moet gaan ontwikkelingen en regie moet gaan voeren op schuldhulpverlening.

De nota beleidskader schuldhulpverlening van de gemeente Emmen is geactualiseerd voor de periode 2009-2013 en meer gericht op aanscherping van de beleidsdoelen en ombuiging naar bezuinigingen.

Van schuldhulpverlening naar schulddienstverlening is het uitgangspunt van het nieuwe beleid.