Cliëntenraad Pw & WsW Emmen: klik hier….           

JAR MM:      klik hier….

OSOG:         klik hier….

WMO-raad: klik hier….


AGENDA:

  • Do. 28 maart 2019 nieuw gezamenlijk overleg.


BIJZONDERHEDEN:

CONVENANT SAMENWERKING ADVIESRADEN:
Een eerder gemaakte afspraak van de gemeente met de adviesraden om de verdere samenwerking en afstemming uit te werken in een convenant kan nu nog niet nader worden uitgevoerd. Een concept wordt nog intern binnen de gemeente besproken.  Een  evt. samengaan van adviesraden is voorlopig nog niet aan de orde.

2019:
GEZAMENLIJK OVERLEG ADVIESRADEN:
Op 19/02-2019 was er een overleg.
Van de Jongerenadviesraad kwam geen respons, van de participatieraad was Jakob van Vliet (vzt) aanwezig.
Er werd gesproken over de mogelijkheid van samenwerking, zonder de eigen identiteit te verliezen. De participatieraad had veel moeite met het ingezette beleid m.b.t. SAM, en daarom is afgesproken om uit elke raad een aantal leden te laten deelnemen in een werkgroep, die dan een advies kan maken. E.e.a. uiteraard alleen als de leden het ermee eens zijn. Donderdag 28 maart komen de raden weer bijeen om na te gaan of dit een haalbaar iets is.  Indien haalbaar, zullen vanuit de SRE Okko, Hans en Frits bij het schrijven hiervan betrokken worden. Meer over het SAM

2018:

1e NIEUWSBRIEF ADVIESRADEN:
Eerste terugkoppeling van de afspraken die zijn gemaakt tijdens overleg met wethouder Jan Bos dd. 18/01-2018. De terugkoppeling is gedaan in de vorm van een ‘ NieuwsBrief Adviesraden’.

Als er weer ontwikkelingen zijn naar aanleiding van de activiteiten zoals benoemd is in het verslag  ‘ opbrengst en uitwerking per thema’ van 18 januari, komt er weer een NieuwsBrief. Andere wetenswaardigheden die voor alle raden interessant kunnen zijn, worden hierin ook meegenomen.


OVERLEG GEZAMELIJKE ADVIESRADEN MET WETH. BOS
:
Op 18/01-2018 was er in het Bruggebouw een gezamenlijk overleg tussen weth. Bos en de adviesraden, met als onderwerp: ‘Ervaringen delen’.