Cliëntenraad PW & WSW Emmen: klik hier….           

JAR MM:      klik hier….

OSOG:         klik hier….

WMO-raad: klik hier….


AGENDA:

Bijzonderheden:

CONVENANT SAMENWERKING ADVIESRADEN:Een
Een eerder gemaakte afspraak van de gemeente met de adviesraden om de verdere samenwerking en afstemming uit te werken in een convenant kan nu nog niet nader worden uitgevoerd. Een concept wordt nog intern binnen de gemeente besproken.  Een  evt. samengaan van adviesraden is voorlopig nog niet aan de orde.

1e NIEUWSBRIEF ADVIESRADEN:
Eerste terugkoppeling van de afspraken die zijn gemaakt tijdens overleg met wethouder Jan Bos dd. 18/01-2018. De terugkoppeling is gedaan in de vorm van een ‘ NieuwsBrief Adviesraden’.

Als er weer ontwikkelingen zijn naar aanleiding van de activiteiten zoals benoemd is in het verslag  ‘ opbrengst en uitwerking per thema’ van 18 januari, komt er weer een NieuwsBrief. Andere wetenswaardigheden die voor alle raden interessant kunnen zijn, worden hierin ook meegenomen.

OVERLEG GEZAMELIJKE ADVIESRADEN MET WETH. BOS :
Op 18/01-2018 was er in het Bruggebouw een gezamenlijk overleg tussen weth. Bos en de adviesraden, met als onderwerp: ‘Ervaringen delen’.