voorzitter@jarmm.nl:    Wesley Tabak
06-83200270
info@jarmm.nl

 

Op 24-03-2016 informeerde JAR de andere adviesraden over hun advies aan het college over:
Samen met en voor de jeugd’, het beleidskader jeugdbeleid van de gemeente Emmen in 2015 en volgend toekomen.

 

Op dinsdag 28 april 2014 was er een kennismaking tussen de DB’s van de SRE en de JAR. Vanuit de JAR werd hieraan deelgenomen door de DB leden Frouke van Wieren (tijdelijk voorzitter) en Dennis Wanningen (secr.) en Danny Smit.

  • Werkwijze/ambitie/thema’s van JAR en SRE kwamen aan de orde. Als project wil de JAR voor de korte termijn een Emmense versie van JIMMY op poten zetten.