OSOG staat voor:

Overleg- en Samenwerkings Orgaan van Gehandicapten en is in 1984 opgericht.

De doelstelling van de OSOG is het bevorderen van de integratie van mensen met een beperking in de samenleving.

De OSOG heeft een zelfstandige status aangevraagd als overlegraad voor gehandicapten: voor meer informatie….

De OSOG-Emmen heeft een eigen website, waarop veel informatie te vinden is  http://www.osog.nl

 

Bestuurssamenstelling:

Jan Wolters            voorzitter              jan.wolters@home.nl
Willem Bijl             vice voorzitter        w.bijl@hetnet.nl
Johan Schrik          secretaris               secretariaatosog@gmail.com
Fred Croes            penningmeest          croes33@zonnet.nl
2e secretaris          vacant.
Website                                             www.osog.nl

BIJZONDERHEDEN

Jaarafsluiting OSOG 2017/2018:(04/01)
Een korte terugblik middels een open brief van de voorzitter van de OSOG over het afgelopen jaar. Lees meer….