Regelmatig vindt er (periodiek) overleg plaats met een portefeuillehouder uit het college of met de ambtelijke organisatie, of adviesraden, of ouderenbonden, of welzijnsorganisaties of met anderen.Concrete afspraken hieromtrent worden hieronder vermeld.

Ambtelijk contactpersoon:
Anja Reuvers, team Sociaal
a.reuvers@emmen.nl
09 52490405

 

Overleg weth. Wanders:

Overleg weth. Kleine

Overleg weth. Van der Weide

Overleg weth. Guido Rink:

Overleg weth. Otter:

Overleg gem.secretaris:

Adviesraden

Dorpsraden/EOP/Infohuus

Fracties/commissies/gem.raad

Ouderenbonden

De Toegang

Welzijnsinstellingen

Ombudsman Sociaal Domein

Zorgaanbieders