AANDACHTSGEBIEDEN:

Publiek Vervoer


GVVP  /  Fietsberaad / Verkeersveiligheid


Cultuurparticipatie ouderen


Beleid voorliggend veld/eenzaamheid


Sportief bewegen:Volgen nieuwe kadernota gemeente


Armoede en schuldbeleid / schulddienstverlening


Uitvoering woonvisie / Langer zelfstandig wonen


Veilige woonomgeving


Voortgang informele zorg / mantelzorg


Integrale ouderenzorgWmo – zorgketen:

 • goede zorg doe je SAMEN
 • monitoren op:
  – toegankelijkheid
  – kwaliteit uitvoering
  – participatie
  – uitvoering HH ondersteuning
  – cliëntondersteuning, zoals
  – keukentafelgesprek
  – ombudsfunctie
  – indiv. begeleiding
  – dagopvang dementerenden
  – opvang/hulp aan thuisfront– EOP’s/dorpsraden

– Adviesraden

– Ambtelijke organisatie

– Wethouders

– Ombudsman sociaal domein

– Ouderenbonden

– Welzijnsorganisaties

– Regionale/landelijke organisaties zoals oa Zorgbelang

DB


PR/externe communicatieScholing / vorming / studiedagen

DB


Vacatures / werving

DBWerkbezoeken / symposia / conferenties

DB