Sport en beweging voor ouderen

In 2008 heeft de gemeente Emmen ingestemd met het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (NASB 2008-2012). Het oogmerk hierbij is steeds meer mensen de gezonde beweegnorm te laten behalen en dat minder mensen een zittend bestaan leiden. Voor ouderen in deze gemeente geldt dat ruim 50% hiervan niet voldoet aan de Ned. Norm Gezond Bewegen.
Gericht op de senioren is de gemeente daarom in 2011 begonnen met een speciaal bewegingsprogramma ‘buitensport voor senioren’ in de wijken/dorpen Angelslo, Emmermeer, Barger Compascuum en Klazienaveen, hetgeen erg enthousiast wordt ontvangen. Ter verdere stimulering hiervan zijn inmiddels vier seniorensportmedewerkers aangetrokken. Door het aantrekken / herstructureren van  subisdiegelden is in elk geval tot september 2013 het project seniorensport veilig gesteld!

Op 17 april 2012 heeft de gemeente over een aantal acties uit het Nationaal Actieplan Sport en Beweging (NASB), waaraan de gemeente Emmen zich heeft gecommiteerd, een uitstekende presentatieavond verzorgd voor raadsleden en adviesorganen met boeiende informatie over een aantal projecten, zoals het Motorisch Remedial Teaching, het Revalidatie Sport en Bewegingsproject en het project Sport voor Senioren. Jammer was het dat deze bijeenkomst slechts werd bijgewoond door één gemeenteraadslid. Een gemiste kans tot morele stimulans van gemeenteraadsleden aan allen die hierbij betrokken zijn en dit project een warm hart toedragen.

Onderzoek naar meer effectieve methoden voor vergroten motivatie:

In opdracht van de gemeente Rotterdam is onderzoek verricht naar effectieve methoden om het bereik en de motivatie van inactieve senioren te vergroten. De uitkomsten van dit onderzoek kunnen ook maatgevend geacht worden voor een aanpak in de gemeente Emmen. Klik voor meer informatie.

Aanbevelingen uit dit rapport zijn o.a.:

  • Zorg dat participerende senioren blijven bewegen
  • Gebruik sportende senioren voor het bereiken van ‘vitale’ inactieve senioren
  • Maak sportende senioren Beweegmaatje voor de ‘kwetsbare’ inactieve senioren
  • Besteed (extra) aandacht aan het vergroten van kennis over bewegen
  • Gebruik intermediaren en ‘vind’plaatsen in de wijk
  • Flyer gericht verspreiden, bijvoorbeeld in verzorgingscentra of seniorencomplex dicht in de buurt van de plek waar de activiteit plaatsvindt
  • Zorg voor deskundige begeleiding
  • Zorg voor aangepast aanbod
  • Zorg ervoor dat het aanbod laagdrempelig is

 

Aktie 2013:

Inmiddels is het programma sport en beweging voor ouderen 2011-2015 als gevolg van de bezuinigingen aangepast en vervangen door een nieuw beleidsplan, waarbij uitgegaan wordt van 1 fte aanjaagfunctie en regierol door de gemeente. Emmen.

Dit plan is op 08 oktober 2013 ter advisering voorgelegd aan de SRE, die op 17 oktober 2013 heeft bericht daarmee in te kunnen stemmen.

Voor meer informatie klik hier