Toegankelijkheid voor mensen met beperking

De doelstelling van de gemeente Emmen is erop gericht om openbare gebouwen van de gemeente Emmen zo toegankelijk mogelijk en wenselijk te maken voor mensen met een fysieke beperking.

Het programma van eisen is daarop gericht en biedt daartoe garanties voor toegankelijkheid van de gemeentelijke accommodaties (uitgezonderd schoolgebouwen).

Het programma van eisen is ook gericht op externe ontwikkelaars van maatschappelijk vastgoed in de gemeente Emmen, om hen te overtuigen van de meerwaarde van een toegankelijk gebouw. Maatschappelijk vastgoed is een verzamelbegrip voor gebouwen met een publieke functie op het gebied van onderwijs, sport, cultuur, welzijn, maatschappelijke opvang en/of medische zorg.

In de betreffende gebouwen worden maatschappelijke diensten aan burgers uitgevoerd en wordt de exploitatie (gedeeltelijk) door publieke middelen mogelijk gemaakt. Schoolgebouwen worden overigens vooreerst uitgezonderd: specifieke eisen en financiële gelijkstelling maakt de armslag voor de gemeente als bestuurder voor het openbaar onderwijs geringer.

Inmiddels is het Handboek ‘Toegankelijkheid openbare ruimte’ aangeboden, alsmede een programma van eisen voor een beter toegankelijk gebouwenbestand in de vorm van een ‘Emmens keurmerk’.
Aanvullend is rond de Toegankelijkheid gebouwen van de gemeente Emmen, het rapport “KOM D’R IN !” gepresenteerd aan het college van burgemeester en wethouders en tot beleid verheven.


Toegankelijkheid is een vorm van gastvrijheid: door een gebouw en zijn omgeving goed toegankelijk te maken vanuit de gedachte van gastvrijheid, wordt iedereen waarvoor het gebouw en zijn diensten bestemd is, de gelegenheid geboden op een goede en confortabele manier dat te doen wat mensen zonder een fysieke beperking ook kunnen doen!