Nieuwe leden (m/v)

Opgericht in november 1991


De Seniorenraad Emmen (SRE) is een erkend overlegpartner van de gemeente Emmen, die zich richt op het welbevinden van senioren en dit bevordert door de positie van bepaalde groepen van senioren permanent onder de aandacht te brengen van het gemeentelijk bestuur. 

Zij doet dit op onafhankelijke basis naar de gemeente Emmen, door gevraagd en ongevraagd van advies te dienen over alle beleidsaangelegenheden die de senioren raken.

OPROEP

Binnen de Seniorenraad is per direct de vacature te vervullen van:

  • lid (m/v)

Wij zoeken een flexibel en sociaal ingestelde vrijwilliger, die bereid is op een enthousiaste wijze krachtige invulling te willen geven aan deze functie.Wij vragen van de kandidaat:

  • maatschappelijke betrokkenheid
  • inzicht in de actualiteit rondom ouderen
  • vaardigheid in het gebruik van de computer / e-mailverkeer
  • in staat zijn een eigen mening te kunnen formuleren over maatschappelijke vraagstukken en daarover te kunnen discussiëren

Om lid te zijn dient een kandidaat:

  • 50 jaar of ouder te zijn
  • woonachtig in de gemeente Emmen.
  • geen lid te zijn van de gemeenteraad, raadscommissie of ambtenaar van de gemeente Emmen
  • zich te verbinden voor minimaal vier jaar

Voor deze onbezoldigde functie geldt een presentievergoeding en een reiskostenvergoeding.

Nadere inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij de voorzitter van de Seniorenraad, dhr. Albert Huizing (06 238 207 31) of bij de secretaris, dhr. Jan de Bruin, tel. 0591 564 474.

Een gemotiveerde reactie met een korte CV kunt u richten aan de voorzitter en per mail zenden naar: secretaris@seniorenraademmen.nl .

Wij nodigen i.v.m. de samenstelling van de ledenraad, ook nadrukkelijk vrouwelijke geïnteresseerden uit te solliciteren op deze functie.