Wmo-beleidsplan 2015-2016

De invoering van nieuwe wetgeving vraagt om aanpassing van beleid met betrekking tot de integrale programmatische aanpak van de drie decentralisaties, zoals deze in de gemeente Emmen in 2013 van start is gegaan. Hoewel de integrale aanpak en uitvoering van deze decentralisaties voorop blijft staan, is er echter ook nieuw specifiek beleid per decentralisatie noodzakelijk.
Met de invoering van de nieuwe Wmo 2015 – inmiddels goedgekeurd door de 2e kamer – moet er ook een nieuw Wmo-beleidsplan per gemeente worden gemaakt. De gemeente Emmen heeft dit gedaan in een nieuw Wmo-beleidsplan 2015-2017 en  dit ter advisering voorgelegd aan de adviesraden Wmo en Seniorenraad, met het verzoek hierop te reageren voor 6 juni 2014.

WMO – beleidsplan Gemeente Emmen 2015-2017  Lees meer….

Aanbiedingsbrief Wmo-raad en Seniorenraad aan college op beleidsplan Lees meer….

WMO – beleidsplan Gemeente Emmen 2015-2017  Lees meer….

Aanbiedingsbrief Wmo-raad en Seniorenraad aan college op beleidsplan Lees meer….

Advies van Wmo-raad en Seniorenraad op beleidsplan 2015-2017  Lees meer….Vanuit de VNG:

– toelichting op wetsvoorstel Wmo 2015  Lees meer….
– toelichting op conceptmodelverordering Wmo 2015 Lees meer….