Wmo-verordening 2015

De verordening gemeente Emmen Wmo 2015  is door de adviesraden Wmo en Seniorenraad voorzien van een advies en op 20-08-2014 aangeboden aan het college.
In het najaar 2015 zal de verdere besluitvorming plaats vinden in de commissie- en gemeenteraad

Advies SRE aan college over Wmo-verordening(20-08-2014): klik hier….
Gezamenlijke oplegger Wmo-raad en Seniorenraad (19-08-2014) Klik hier….
Advies Wmo-raad aan college over Wmo-verordening (20-08-2014): klik hier….